026 355 03 26 e.pranger@itpa.nl

BTW Quick Scan

Met een BTW Quick Scan wordt aan de hand van een 50-tal vragen eerst een inventarisatie gemaakt van de huidige activiteiten van uw onderneming en de BTW gevolgen daarvan. Met andere woorden, zitten we op de goede weg of constateren wij aanzienlijke omissies. Een dergelijke BTW Quick Scan bestaat uit de volgende werkzaamheden (eerste fase):

  • Een interview van circa 2 uur met een “gekwalificeerde” medewerker die inhoudelijk goed op de hoogte is van de activiteiten en van de geld en factuurstromen binnen de onderneming;
  • Beoordeling opgevraagde documenten/steekproef facturen/correspondentie Belastingdienst (2 à 4 uur);
  • Bevindingen worden gerapporteerd in een bulletpoint-gewijze schriftelijke uitwerking met aanbevelingen voor de toekomst handelwijze (6 uur);

Uurtarief is € 275,- excl. btw. Fase 1 kost dan circa € 2.750,- tot € 3.300,- excl. btw. Indien in deze uitwerking(en) bepaalde issues naar boven komen die u nader onderzocht c.q. opgelost wilt hebben (2e fase), wordt daar desgewenst separaat een kosteninschatting voor opgesteld. Dit is bijvoorbeeld ook het geval als u aanvullend op de scan een specifiek advies wilt ontvangen. Deze werkzaamheden verrichten wij op basis van uren * tarief, maar uiteraard is dit geen “open einde verhaal.

ITPA – Independent Tax Partners & Advisors BV

Tel: 026 355 03 26

Bezoekadres:

Kantoorvilla Klein Dreijen

Stationsweg 46, 6861 EJ Oosterbeek

www.itpa.nl

e.pranger@itpa.nl

BTW 823479377.B01