026 355 03 26 e.pranger@itpa.nl

ITPA Fiscale dienstverlening op hoofdlijnen

BTW-advies en overdrachtsbelastingadvies (ovb):

 • btw gevolgen van leveringen en diensten in binnen en buitenland;
 • btw/ovb beparende modellen en risicosignalering (voordat de fiscus dit ‘gratis’ voor u doet!);
 • (vastgoed) transacties bij projektontwikkelaars, woningcorporaties, gemeenten, sportorganisaties, zorg- en  onderwijsinstellingen;
 • intra-communautaire transacties;
 • btw-scans en due diligencetrajecten;
 • subsidies en btw-heffing.

Douane advies naast BTW-advies:

 • invoerrechten en accijnzen;
 • advisering fiscale wetgeving bij in- en uitvoer;
 • indeling van goederen in de Gecombineerde nomenclatuur;
 • oorsprongsbepaling;
 • analyseren douanewaarde;
 • douane-entrepot;
 • actieve of passieve veredeling
 • AEO (authorised economic operator).

Vennootschapsbelastingadvies (vpb):

 • vpb-aspecten bij fusies en overnames;
 • reorganisaties en herstructurering: optimale keuze rechtsvorm en structuuropzet;
 • intercompanypricing;
 • vpb-scans en due diligencetrajecten.

Fiscale begeleiding Nederland/Duitsland trajecten

Fiscale begeleiding DGA’s/vermogende particulieren/boedelbeheer/’rentmeesterschap’

Fiscale begeleiding bij bezwaar- en beroepsprocedures met de belastingdienst, bij afstemmingstrajecten met de fiscus en (andere) contractspartijen, begeleiding bij boekenonderzoeken door de fiscus

Intermediair voor banken, notarissen, advocaten, pensioenadviseurs, etc.

Uw BTW specialist van Arnhem en omgeving.

ITPA – Independent Tax Partners & Advisors BV

Tel: 026 355 03 26

Bezoekadres:

Kantoorvilla Klein Dreijen

Stationsweg 46, 6861 EJ Oosterbeek

www.itpa.nl

e.pranger@itpa.nl

BTW 823479377.B01